Sayı Ayrıntıları
Kapak Sayfası
2018 / Cilt: 9 - Sayı: 1

 

Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği
Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler Dr. Öğr. Üyesi Doğa Başar Sarıipek
-PDF
234 kez incelendi, 140 kez indirildi.

 

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi
Faruk Kerem ŞENTÜRK Enes BAYRAKTAR
-PDF
228 kez incelendi, 122 kez indirildi.

 

İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma
Özlem DEMİR Gülçin TAŞKIRAN
-PDF
238 kez incelendi, 164 kez indirildi.

 

İş Kazalarının Box-Jenkins ARIMA Tekniği Kullanılarak Modellenmesi
Deniz BOZ ERAVCI
-PDF
222 kez incelendi, 140 kez indirildi.
 
© 2010 - 2018 Çalışma İlişkileri Dergisi