Sayı Ayrıntıları
Kapak Sayfası
2018 / Cilt: 9 - Sayı: 1

 

Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği
Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler Dr. Öğr. Üyesi Doğa Başar Sarıipek
-PDF
1097 kez incelendi, 415 kez indirildi.

 

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi
Faruk Kerem ŞENTÜRK Enes BAYRAKTAR
-PDF
1144 kez incelendi, 393 kez indirildi.

 

İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma
Özlem DEMİR Gülçin TAŞKIRAN
-PDF
1155 kez incelendi, 673 kez indirildi.

 

İş Kazalarının Box-Jenkins ARIMA Tekniği Kullanılarak Modellenmesi
Deniz BOZ ERAVCI
-PDF
1220 kez incelendi, 515 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi