Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
REKABET EDEBİLİRLİKTE TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM YAPISININ ANALİZİ VE İSTİHDAMA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
İngilizce Başlığı
EMPLOYMENT STRUCTURE OF TURKISH LOGISTIC SECTOR IN COMPETITIVENESS AND GOVERNMENT SUPPORT FOR EMPLOYMENT
Türkçe Özeti
Son yıllarda teknolojide, yönetimde ve ticarette yaşanan değişim ve yenilikler, artan rekabetin etkisiyle, insan faktörünün önemini arttırmakta ve farklı niteliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Nitelikli ve uzmanlaşmış insan kaynağının, ülkelerin gelişiminde her geçen gün daha fazla rol oynamaktadır. Özellikle sınırlı doğal kaynağa sahip olup, insan kaynağının eğitimine yönelik politikalar izleyen, Almanya, İngiltere gibi ekonomik gelişmede başarı elde etmiş ülkeler bunun en güzel örneğidir. Lojistik sektörünün, bir hizmet sektörü olması ve emek yoğun yönünün bulunması, rekabet gücü elde etmede istihdamı önemli kılmaktadır. Türk Lojistik Sektörü, istihdam yapısı açısından değerlendirildiğinde, sektöre yönelik eğitim altyapısının tamamlanmadığı, nitelikli işgücünün ve uzmanlaşmanın istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Ancak, son yıllarda sektöre verilen önemin artması ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik devlet desteklerinin uygulanması, nitelikli işgücünü arttırmaktadır.
İngilizce Özeti
In the recent period changes and innovations which have been experienced in technology, management and trade increase the importance of human factor under conditions of challenging competition and makes it compulsory to have different qualities. The importance of specialized human resource in the development of countries has been increasing each day. Countries such as Germany and England which have restricted natural resource pursue policy for the training of human resource and succeeded in economic development in this way are the case in point. Logistic sector being a service industry and having a side of intensive labor make employment structure important in obtaining competitive power. When Turkish Logistic Sector is evaluated in the sense of employment structure, it is seen that skilled labor and specialization is not as expected since the educational infrastructure for the sector is not completed. However, with the importance that has been given to sector in recent years, government supports are applied for strengthening employment, improvement of skilled labor is intended.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Devlet Destekleri, İstihdam Teşvikleri, Lojistik Sektörü, Rekabet Edebilirlik
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Government Supports, Employment Support, Logistics Industry, Competitiveness
Makalenin Yazarları
Emine KOBAN & Hilal YILDIRIR KESER
2698 kez görüntülendi.
1421 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi