Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TAMAMLAYICI EMEKLİLİK PROGRAMLARININ KATKISI
İngilizce Başlığı
IN THE LIGHT OF THE CONTEMPORARY DEVELOPMENTS THE CONTRIBUTION OF COMPLEMENTARY PENSION SCHEMES IN THE WORLD AND IN TURKEY
Türkçe Özeti
Dünyada gelişen sosyal ve ekonomik koşullar demografik yapıda değişiklikler yaratmış bu bağlamda gelişmiş ülkelerde uzayan yaşam süresi ve yaşanan nüfus sosyal güvenlik sistemlerinin önemli bir bölümünü olan emeklilik sistemlerini ve bunların sürdürülebilirliğinin sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Pek çok gelişmiş ülkede artık emeklilik sistemleri yeknesak ve tek ayaklı olmaktan çıkmakta ve çoklu basamaklar şeklinde gelişme göstermektedir. Türkiye’nin bu gelişmelere ayak uydurması ve sosyal güvenlik sistemlerini yeniden yapılandırması gerekmektedir. Emeklilik sistemleri içerisinde tamamlayıcı emeklilik açısından çok dar bir uygulamalı alana sahip bulunan ülkemizde geleceğe yönelik bu günden gerçekçi ve bilimsel adımların atılması ve düzenlemelerin yapılması gereklidir. Bu bağlamda Türkiye’de çok başarılı olmuş OYAK kurumu iyi bir örnek oluşturmaktadır. Diğer alanlarda yapılacak düzenlemeler için bu örnekten iyi yararlanarak modeller geliştirilmesi uygun olacaktır. Ancak yeni yapılanmada aceleci davranılmadan gerçekçi ve aşamalı bir emeklilik yapılandırması tercih edilmelidir.
İngilizce Özeti
The global changes in social and economic conditions have led to demographic changes and in this respect increasing life-expectancy and aging populations especially in developed countries have raised many questions about the present social security and pension systems’ sustainability. Especially in many developed countries pension systems have been developing in the direction of consecutive layers. Turkey like developed countries is in need of matching her systems to the improving pension system examples and restructure the system as a whole. In relation to this complementary pension systems which has a very narrow and limited coverage in Turkey has to be carefully searched and realistic and scientific steps have to be put forward in advance. In complementary pension system practices the only successful example in Turkey has become the Turkish Armed Forces Assistance (and Pension) Fund. By benefiting from this institutional experience, reliable additional models can be designed. Nevertheless in order to achieve a new structure, steps are to be put forward without any unnecessary rush. A model with contains gradual process for each step should be adopted.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Sosyal Güvenlik, Emeklilik Programları, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemleri
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Social Security, Pension Programmes, Complimentary Pension Schemes
Makalenin Yazarları
Kamil Necdet AR
2533 kez görüntülendi.
860 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi