Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ TEORİSİ ARASINDAKİ ANALİTİK BAĞ: NEREYE?
İngilizce Başlığı
THE ANALYTIC LINK BETWEEN THE THEORIES OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY AND INDUSTRIAL RELATIONS: TOWARDS WHERE?
Türkçe Özeti
Endüstri ilişkileri bileşenleri itibariyle ulusal-bölgesel ve uluslararası iktisadi, siyasi ve sosyo-kültürel aktörlerin strateji ve politika tercihlerinin teorik ve pratik kesişim alanını oluşturan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Uluslararası ekonomi politik, bu kesişimlerin uluslaraşırı dinamiklerinin analizi açısından önem kazanmaktadır. Bu makale, uluslararası ekonomi politik bilimi ve endüstri ilişkileri arasındaki analitik bağı gelecek yönelimli bir metodoloji ile tartışmaktadır.
İngilizce Özeti
Industrial relations is a multi-disciplinary area of research located at the intersections of the strategy and policy choices of the national-regional and international political, economic and civic actors. It is the transnational implications of these intersections that interconnect the theories of international political economy and industrial relations. This paper aims to examine the analytical linkage between the former and the latter with a focus on the future of this interconnection.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Uluslararası politik ekonomi, endüstri ilişkileri, kuram, disiplinlerarası
İngilizce Anahtar Kelimeleri
International political economy, industrial relations, theory, multidisciplinary
Makalenin Yazarları
Taner AKAN
2659 kez görüntülendi.
1497 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi