Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
COUNCIL OF DISABLED PEOPLE AS AN APPLICATION OF PARTICIPATORY DEMOCRACY [THE CASE OF BURSA, TURKEY]
İngilizce Başlığı
BİR KATILIMCI DEMOKRASİ UYGULAMA ALANI OLARAK ÖZÜRLÜLER MECLİSİ [BURSA, TÜRKİYE ÖRNEĞİ]
Türkçe Özeti
Bu çalışmanın amacı, katılımcı demokrasi anlayışı perspektifinde anlam kazanan Özürlüler/Engelliler Meclisi’nin, özürlü insanlar için sosyal içermenin ve eşitlik politikalarının bir aracı olduğunu vurgulamaktır. Çalışmada derinlemesine görüşme metodu uygulanmıştır. Görüşmelerde elde edilen bulgular, özürlülerin iş, siyaset, kültür, eğitim, sağlık  vb. alanlarda söz sahibi olduğuna; özürlülerin kentsel hayata katılma ve kente ait olma duygularını geliştirdiğine; özürlü insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmaların yapıldığına; iletişim araçları yoluyla özürlü insanların sorunlarının çözümü için kamuoyunun oluşturulduğuna; özürlülerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerinin belirlendiğine ve çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarının sağlandığına işaret etmektedir. Görüşmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Kent Konseyi’ndeki Engelliler Meclisi’ne üye olan özürlüler ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
İngilizce Özeti
The aim of this study is to emphasize that the Council of Disabled People that become meaningful under the perspective of the conception of participatory democracy is a tool of social inclusion and equality policies for the disabled people. The method of in-depth interview was utilized in the study. The findings obtained from the interview with active members from the Administrative Board of Council of Disabled People designate that the disabled people have a say in the fields such as business, politics, culture, education, health etc., that they help the disabled people to improve their sense of participation into urban life and their feeling of belongingness to the city, that whatever required is done to make sure that the rights and benefits of the disabled are protected, that a public opinion is forged through the means of communication for the solution of the problems of the disabled people, and that based on the needs and problems of the disabled people, demands are determined and it is ensured that they play an active role in the production of solutions and projects. The interviews have been made face to face with the disabled people who are the members of the Council of Disabled People of the Bursa City Council within the body of the Metropolitan Municipality of Bursa and the names of the interviewees are to stay anonymous.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Katılımcı demokrasi, Özürlüler/Engelliler Meclisi, sosyal içerme, sosyal dışlanma, yerel yönetimler.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Participatory democracy, Council of Disabled People, social inclusion, social exclusion, local governments.
Makalenin Yazarları
Serhat ÖZGÖKÇELER
kez görüntülendi.
1656 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi