Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
THE EFFECT OF PRIVATIZATION ON EFFICIENCY AND WORK VALUES: TURKEY'S CEMENT INDUSTRY EXAMPLE
İngilizce Başlığı
ÖZELLEŞTİRMENİN ETKİNLİK VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ
Türkçe Özeti
Çalışmanın amacı, özelleştirmeye konu olan KİT’lerden seçilmiş çimento endüstrisi örneğinden hareketle, kaynak kullanım etkinliğini ölçmek ve etkinlik skorları ile çalışma değerleri arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır. Çalışmada, Çimento Endüstrilerine ilişkin birincil ve ikincil veri tabanı esas alınarak, etkinlik ölçme tekniklerinden ve çalışma değerleri analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, “KİT’lerin özelleştirme sonrasındaki mülkiyet değişimine bağlı olarak ortaya çıkan etkinlik değişimi, çalışma değerleri üzerinde etkilidir” şeklindeki temel hipotez doğrulanmıştır.
İngilizce Özeti
The objective of the study is to measure the efficiency of resource usage, with reference to the selected cement industry example of Turkey selected among Public Economic Enterprises, which are subject to privatization, and to reveal the interaction between efficiency scores and work values. In the study, efficiency measuring techniques and work value analysis were benefited from, by basing on primary and secondary database regarding Cement Industries. According to the findings, the basic hypothesis that: “The change in efficiency, which emerges depending on the property change of Public Economic Enterprises after privatization, is effective on work values” is confirmed.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Özelleştirme, etkinlik, değerler, çalışma değerleri.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Privatization, efficiency, values, working values.
Makalenin Yazarları
Murat ÇOLAK, Yrd.Doç.Dr.Oğuz KARA
kez görüntülendi.
1644 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi