Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
YILDIRMA VE YÖNETİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İngilizce Başlığı
A RESEARCH ON MOBBING AND MANAGEMENT SKILLS
Türkçe Özeti
Yıldırma “mobbing” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yıldırma, işyerinde bir ya da birkaç kişi tarafından sistematik ve sürekli tekrar eden bir şekilde (en az haftada bir ve en az altı aylık bir süreci kapsaması), hedef alınan kurban kişiyi savunmasız ve yardıma muhtaç bir hale getirici olumsuz davranışların gerçekleşme süreci olarak tanımlanabilir. Belirli bir süreci kapsayan yıldırma davranışlarının benzer kavramlarla karıştırılmaması ve sınırlarını belirleyen parametrelerin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada yıldırma ile ilgili açıklayıcı bilgiler verildikten sonra yıldırma davranışlarının görülmesi ile yöneticilerin yönetim becerileri arasındaki ilişki, çalışan ve yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 324 kişi çalışan ve 57 kişi de yönetici olmak üzere toplam 381 adet personelin değerlendirmeleri yer almaktadır. Bir büyükşehir belediyesi çalışanı olan katılımcıların % 15,7 (51 kişi)’si işyerinde yıldırmaya uğradıklarını ifade etmişlerdir.  Araştırmaya katılan çalışanların yıldırma davranışlarına uğramaları ile yöneticilerin yönetim becerilerini değerlendirmeleri arasında ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından en kötü 2 (iki) yönetim becerisi Stres Yönetimi ve Çatışma Yönetimi becerileri olmuştur. Yıldırma davranışlarının çözümü ile ilgili hem çalışanlar hem de yöneticiler “Yöneticilerin olaylara çalışanların gözüyle bakabilmesini sağlayacak uygulamaların yapılmasını” en önemli kriter olarak değerlendirmişlerdir. 
İngilizce Özeti
“Yıldırma” is the Turkish counterpart for “mobbing”, which can be defined as the process of emergence of negative behaviors targeted at a victim leaving him/her defenseless and helpless systematically and continually (i.e. once a week- and for six months at least). As suggested by the definition, not every person can be categorized as a victim of mobbing; and there are some defining conditions required for labeling an action as mobbing. It would be much useful to identify the parameters that establish the framework of mobbing in order to prevent subjective and arbitrary conclusions. Providing explanatory information on mobbing, relation between occurring of mobbing and the management skills of employees has been evaluated by staff and employees. Including 324 staff and 57 manager, total 381 personnel has been participated to the survey.  Being a metropolitan municipality personnel, 15.7 % (51 persons) stated they were subjected to mobbing. A correlation between staff\'s exposition to mobbing and managerial skills of employees has been detected. According to survey results, the worst two management skill points graded by both staff and managers have came out Stress Management and Conflict Management. Both staff and managers have evaluated \"Applications provide the vintage point of staff to employees\" as most important criteria.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Yıldırma, mağdur, yönetim becerisi, büyükşehir belediyesi.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Mobbing, victim, management skills, metropolitan municipality.
Makalenin Yazarları
Yrd. Doç. Dr. Ramazan TİYEK
4466 kez görüntülendi.
2228 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi