Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
DIŞ TİCARETİN ÜCRETLER YOLUYLA EMEK PİYASALARI’NA ETKİLERİ
İngilizce Başlığı
FOREIGN TRADE EFFECTS ON THE LABOR MARKETS WITH THE LINK OF WAGE DIFFERENCE
Türkçe Özeti
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de oluşan ücret eşitsizliğinin incelenmesidir. Küreselleşme süreci ve dış ticaret ücret eşitsizliğinin önemli etkilerdendir. Ücret eşitsizliği ticaret reformlarıyla başlayan dış ticaret artışıyla başlamaktadır. Türk ekonomisinin dışa açılması ücret eşitsizliğini daha da hızlandırmıştır. Türkiye’nin üretim yapısı 1980 yılından başlayarak değişmiştir. Gümrük Birliği’nin kurulmasından sonra Türkiye’nin üretim yapısındaki değişim hızlanmıştır. Bu zaman dilimi içinde sermaye yoğun sektörler, emek yoğun sektörlere oranla daha hızlı gelişmiştir. Bu nedenle kalifiye işgücü ve kalifiye olmaya işgücü arasındaki ücret eşitsizliği derinleşmiştir. 
İngilizce Özeti
The purpose of this study is to examine wages inequality in Turkey. Globalization process and foreign trade are most important factors on the wage inequalities. Wage inequalities starts with trade reforms which increase foreign trades. The increased openness of the Turkish Economy fuelled this situation. Turkey’s production structure has been changed since 1980. After the formation of Custom Union Turkey’s production structure has been changed so rapidly. In this period capital intensive sectors have been grown more than labor intensive sectors. As a result of this situation, wages inequalities between skilled labor and unskilled labor widened.  
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Dış Ticaret, İşgücü Piyasaları, İstihdam, Yaratıcı Yok Etme. JEL Kodları: F-16, J-21, J-31
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Foreign Trade, Labor Markets, Employment, Creative Destruction. JEL Codes: F-16, J-21, J-31
Makalenin Yazarları
Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI, Nilüfer ARGIN
4718 kez görüntülendi.
1644 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi