Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: GİRİŞİMCİLİK DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM’LER
İngilizce Başlığı
THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP TO INCREASE THE EMPLOYMENT: THE PURPOSE OF THIS STUDY WHICH IS NAMED BIC’S
Türkçe Özeti
Ekonomik sorunların en önemlilerinden birisi olan işsizlik sorununun çözümünde girişimciliğin arttırılması çabaları da dikkate değer sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu nedenle, son yıllarda hükümetler girişimciliğin geliştirilmesi için çeşitli yöntemler üzerinde çalışmakta, girişimcilik kredileri, yeni girişim destekleri ve iş geliştirme merkezleri projeleri üzerinde durmaktadır. Girişimcileri destekleme yöntemlerinden biri olan İŞGEM modeli, girişimcileri ve dolayısıyla onların kurmuş oldukları küçük ve orta boy işletme, kısa adıyla KOBİ’leri destekleme ve geliştirme faaliyetleri hem yeni girişimlerin geliştirilmesine hem de hem istihdam artışına katkı sağlamaktadır. Bu modelle, işletmelerin ilk kuruldukları dönemlerde piyasa girişlerinde kurumsallaşma ve gelişmelerinin ilk evrelerinin daha güvenli bir ortamda sağlamaları amaçlanmakta, projeden mezun olduktan sonra daha sağlıklı bir işletme yapısına kavuşarak daha sağlıklı işletmeler oluşturulması sağlanmaktadır. Türkiye’de uygulanan İŞGEM projeleri de ilk sonuçlarını vermiş, birçok yeni işletme kurulmuş, proje çerçevesinde mezun olarak piyasadaki yerlerini almaya başlamışlardır. Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmış İŞGEM modeli irdelenmekte, mevcut İŞGEM’ler ve istihdama olan katkıları ortaya konulmaktadır.
İngilizce Özeti
The efforts to promote the entrepreneurship have significant results in the solution of unemployment problem which has been one of the most important economic issues. In this regard, governments have been recently developing various methods to widening entrepreneurship such as entrepreneurial loans, new incentives to start-up’s and business development centres. The model of Business Development Centres (İŞGEM) as an entrepreneurship promoting mechanism, support both new business establishments that is to say the small and medium sized businesses which are shortly defined as SME’s, and employment increases. In İŞGEM model, at the early stages of business establishments supports are provided to entrepreneurs to assist their institutionalization during the market entrance and development phases. By doing so, it is also aimed to create healthier businesses after graduation from İŞGEM projects. First İŞGEM projects which have been implemented in Turkey have given its first results: many businesses have started and some have graduated from İŞGEMs and take place in the related sectors. This study by analyzing the implemented İŞGEM model in Turkey, examines existing İŞGEMs and their positive impact on employment.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
İstihdam, Girişimcilik, KOBİ, İŞGEM
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Employment, Entrepreneurship, SME, BIC
Makalenin Yazarları
Hasan GÜNER, Doç. Dr. Adem KORKMAZ
4372 kez görüntülendi.
3394 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi