Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği
İngilizce Başlığı
The Interaction Effect of Migration and Trade Union Membership on Life Satisfaction: Case of Kocaeli
Türkçe Özeti
Göçmenlerin yeni bir kültüre uyum sağlamada birçok sorunla karşılaştığı, yoğun şekilde stres yaşadığı ve hatta yaşam kalitelerinin düştüğü yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, göçmenlere yönelik tutum ve davranışları, göçmenlerin sorunlarını inceleyen çok sayıda çalışmaya karşılık, göçmenlerin göç ettikleri yerdeki yaşam memnuniyetine ilişkin algıyı ölçen çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, yaşam memnuniyeti üzerinde sendika üyesi olmanın etkisi de göz ardı edilen konulardan biridir. Yazındaki söz konusu eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu çalışmada, göç edip Kocaeli’ye yerleşenlerin sendika üyesi olma durumunda yaşam memnuniyetindeki değişim incelenmektedir. Bu doğrultuda, Kocaeli ili genelinde çalışmakta olan 1054 kişiden (% 40,9 kadın, % 59,1 erkek) veri elde edilmiştir. Örneklemde, göçle gelerek Kocaeli’ye yerleşmiş olduğunu ifade edenlerin sayısı 483 olup, oranı % 45,8’dir. Çalışmanın amacı, göç ederek şehre yerleşmiş olanların yaşam memnuniyetinde sendikalı olmalarının etkisini incelemektir. Elde edilen sonuçlar, araştırmanın varsayımı olan, göç etmiş olma ve sendikalı olmanın etkileşiminin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisini desteklemektedir. Bu sonuca göre, göç etmiş olmanın yaşam memnuniyeti üzerinde olumsuz etkisi olsa da göç edenlerin sendika üyesi olması durumunda yaşam memnuniyetleri olumlu yönde etkilenmektedir. Göç etme ile sendika üyesi olmanın birlikte etkileşiminin yaşam memnuniyetini arttırmadaki olası nedenleri, çalışmanın teorik katkısı ve uygulamaya dönük öneriler ile birlikte tartışmaya sunulmaktadır. 
İngilizce Özeti
    It is a prevalent belief that migrants have some struggles, live under stress and even their life quality decreases in the integration process of a new culture. In this frame, compared with the studies which observe the attitudes and behaviours towards migrants and migrants’ problems, few studies focus on the perception of the life satisfaction of migrants. In addition, the impact of being a member of labour union on life satisfaction is also one of the neglected areas of study. To fill the gap in the literature, the impact of being a member of labour union on migrants’ life satisfaction as residents of Kocaeli is observed. Accordingly, data were collected from 1054 people (40,9 % women, 59,1 % men) who are actively working. In the sample, the number of people who stated that they have migrated and started to live in Kocaeli is 483 with a percentage of 45,8 %. The aim of the study is to see the interaction effect of being a migrant and being a trade union member on life satisfaction. The results of the study confirm the hypothesis which assumes that there is an interaction effect between the two variables. Consequently, even there is a negative effect of migration; migrants’ life satisfaction is positively affected if they are members of a labour union. The possible reasons of interaction effect of being a union member and a migrant on life satisfaction is discussed with the theoretical contribution and implications of the study.  
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Göç, İç göç, Yaşam Memnuniyeti, Sendika, Sendika üyeliği
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Migration, Internal migration, Life Satisfaction, Trade Union, Trade union membership
Makalenin Yazarları
Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler Dr. Öğr. Üyesi Doğa Başar Sarıipek
kez görüntülendi.
1353 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi