Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
TÜRKİYE'DE YOKSUL HANELERDE YAŞAYAN KADINLARIN ENFORMEL İSTİHDAMA KATILMA NEDENLERİ
İngilizce Başlığı
CAUSES of WOMEN LIVING in POOR HOUSEHOLDS PARTICIPATION in the INFORMAL EMPLOYMENT in TURKEY
Türkçe Özeti
Yoksulluk yaş, cinsiyet, medeni durum, ırk gibi özelliklerden bağımsız olarak toplumdaki tüm bireyleri etkilemektedir. Yoksulluktan en fazla zarar görenler ise kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerdir. Özellikle son yıllarda yoksullar içerisinde kadınların oranının artması konuya olan ilgiyi arttırmıştır. Bu araştırma, yoksul hanelerde yaşayan kadınların enformel istihdamda yer alma nedenlerini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Ankara\'nın 7 ilçesinde, yoksulluk sınırı içerisindeki hanelerde yaşayan ve enformel istihdamda yer alan 388 kadın ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kadınların büyük çoğunluğu (%68,6’sı) aile bütçesine katkı sağlamak için, % 17,5’i kendi ihtiyaçların karşılamak için, %11,3’ü ise çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için enformel istihdamda bulunduğunu belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre yoksul hanelerde yaşayan kadınlar “haneye ekonomik katkı sağlamak” ve“yoksulluk koşullarını az da olsa iyileştirebilmek” gibi öne çıkan iki nedenle enformel istihdama yönelmektedir.    
İngilizce Özeti
Poverty has affected all persons regardless of age, gender, marital status and race. The most affected ones are women, children, elderly and disabled persons. Especially in recent years, that women poverty has increased. It also increased the need for research on women\'s poverty. This research was carried out to research the reasons why women living in poor households take part in the informal employment. For this purpose, located in the 7 districts of Ankara, 388 women living within poverty line households and working in informal employment were interviewed. The vast majority of women interviewed (68.6%) have stated that the reason for working in informal employment is contribution to family budget, 17,5 of these women stated that meeting their personal needs is a reason to work in informal economy and to make a contribution to their children\'s education costs was among the reasons why poor women take place in informal employment by 11,3 % of the women interviewed. Given these data, women take part in informal employment to make economical contribution to household as well as to improve poverty conditions at the least.    
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Enformel İstihdam, Enformel İstihdamda Kadınlar
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Poverty, Poverty of Women, Women in Informal Employment
Makalenin Yazarları
İrep BAYAT
kez görüntülendi.
1707 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi