Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İŞYERİNDE TEKNO-STRES ÖLÇEĞİ: HAVACILIK ve BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
İngilizce Başlığı
TECHNO-STRESS at WORK SCALE: A RESEARCH in AVIATION and BANKING SECTORS
Türkçe Özeti
Bilişim teknolojileri günümüzde çalışma hayatını neredeyse tamamıyla etkisi altına almış durumdadır. Organizasyonun etkinliği ve verimliliği için birçok fayda sağlayan yeni teknolojiler, çalışanların iş yapış tarzlarında köklü değişiklere de sebep olmaktadır. Bu değişikler birey üzerinde bir takım baskılar oluşturabilmektedir. Yeni teknolojilerin tetiklediği bu baskı tekno-stres olarak tanımlanmaktadır. Tekno-stresi ölçmek yönetebilmenin ön şartı olduğundan bu çalışmada Tarafdar vd. (2007) tarafından geliştirilmiş olan tekno-stres ölçeği, iş yeri kaynaklı tekno-stresi ölçmek maksadıyla yeniden düzenlenerek Türkçeye adapte edilmiştir. Böylece, bankacılık ve havacılık sektörü çalışanları olmak üzere iki ayrı örneklem üzerinde geçerliği ve güvenilirlik testlerinden geçen ölçek yazına kazandırılmıştır. Ayrıca her iki sektörde de tekno-stresin %30’lar seviyesinden etkili olduğu ve aralarında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.    
İngilizce Özeti
Information and computer technologies have penetrated into all dimensions of work life. These technologies that improve organizational efficiency and effectiveness, may lead some radical changes in working methods and habits of employees. These changes can cause certain pressures on employees. These pressures caused by new information technologies are called techno-stress. Measuring a concept is the prerequisite for managing it. The aim of this study is to adapt techno-stress scale by Tarafdar et al (2007) in to Turkish through a modification which is done in order to focus on workplace related techno-stress. To do so, validity and reliability analyses are conducted to data which is collected from two different industries namely banking and aviation, and “Techno-stress Scale at Workplace” is provided in Turkish.  Moreover, it is found that techno-stress levels in both sectors are 30%, and there is no significant difference between them in terms of techno-stress.    
Türkçe Anahtar Kelimeleri
İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Teknolojik Stres, Stres, Ölçek Adaptasyonu, Bankacılık, Havacılık
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Human Computer Interaction, Techno-stress, Stress, Scale Adaptation, Banking, Aviation
Makalenin Yazarları
Ufuk TÜREN & Haluk ERDEM & Gökdeniz KALKIN
kez görüntülendi.
1851 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi