Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ UYGULAMASI OLARAK SOSYAL HAYATA KATILIM: ENGELSİZ YAŞAM
İngilizce Başlığı
A SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT IMPLEMANTATION FOR LOCAL GOVERNMENTS HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: UNIMPEDED LIFE
Türkçe Özeti
Sosyal sorumluluk kavramı sosyal dayanışmanın gelişiminin bir göstergesi, kurum imajı açısından son derece olumlu bir kavram, aynı zamanda uzmanlık gerektiren stratejik bir iletişim aracıdır. Çalışmada başarılı bir sosyal sorumluluk projesinde uygulamanın kurama olan gerekliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda, sosyal sorumluluk kavramının teorik altyapısı incelenerek, gerek uygulamada uyulması gereken ölçütler gerekse projeyi uygulayan Belediye\'nin ihtiyaca yönelik olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluğun sürdürülebilirliği, yaygınlaştırılması ve yaptığı katkı irdelenmiştir. Çalışmada sosyal sorumluluk kavramına ve dezavantajlı grupların tanıtılmasına yer verilmiştir. Yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk projelerinin taşıması gereken özelliklere değinilmiştir. Sosyal sorumluluk örnek uygulaması ‘Biz Gönüllüyüz Biz Öğretiriz’ projesi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Genel sonuçlar özetlenmiştir.
İngilizce Özeti
The concept social responsibility is an indicator of the development of social solidarity, an extremely positive corporate image in terms of concept, but also a strategic communications tool that requires expertise. The need for a successful theory study aimed to investigate the application of social responsibility project. Purpose is examining the theoretical background of the concept of social responsibility, criteria need to be complied with sustainability and discussed in terms of its contribution. In this study the concept of social responsibility and the presentation of disadvantaged groups are included. Social responsibility projects in local governments, which must bear the characteristics mentioned. A social responsibility \'We are Volunteers We Teach\' project examined in detail. Results are summarized.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Sosyal sorumluluk, dezavantajlı gruplar, engelliler, sosyal belediyecilik.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Social responsibility, socially disadvantaged groups, disabled people, social municipality.
Makalenin Yazarları
Yrd.Doç.Dr.Y.Pınar Soykut SARICA, Elçin YÜKSEL
kez görüntülendi.
4607 kez indirildi.
 
© 2010 - 2021 Çalışma İlişkileri Dergisi