Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
İstanbul’daki Göçmen Ev İşçisi Kadınların Özel İstihdam Büroları ile İlgili Sorunları
İngilizce Başlığı
Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul
Türkçe Özeti
ILO’ya göre dünyada 67.1 milyon ev işçisi bulunmaktadır ve bunların 11.5 milyonunu göçmen ev işçileri oluşturmaktadır. Sektörde, tüm göçmen ev işçilerinin yaklaşık % 73.4’ü ise kadın emeği oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, Türkiye'de yaklaşık 121.000 ev işçisi bulunmaktadır. Ancak sektördeki kayıt dışı çalışma oranı yüksek olduğundan dolayı bu sayının çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Türkiye’deki göçmen ev işçilerinin genellikle özel istihdam büroları aracılığıyla iş buldukları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı da, göçmen ev işçisi kadınların, İstanbul’daki özel istihdam bürolarıyla yaşadıkları sorunları tespit etmek üzerinedir. Literatürde, Türkiye’de özel istihdam büroları aracılığıyla çalıştırılan göçmen ev işçisi kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin özgün bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu çalışma, bahsedilen boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.
İngilizce Özeti
According to ILO there are an estimated 67.1 million domestic workers globally, of which 11.5 million are migrant domestic workers. The sector is highly female-dominated, at approximately 73.4 percent of all migrant domestic workers. According to the Turkish Statistical Institute, there are approximately 121,000 domestic workers in Turkey. However, as a high number also work in the informal economy, the true figure can be assumed to be much higher. It is known that migrant domestic workers in Turkey usually work through private employment agencies, and the aim of this research has been to identify specific problems experienced by female migrant domestic workers engaged by these employment agencies in Istanbul. To the best of the authors’ knowledge, there has been no specific research investigating the problems experienced by female migrant domestic workers employed by private employment agencies. This research is aimed at being a step towards filling this gap. 
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Kadın, Göçmen Ev İşçileri, Özel İstihdam Büroları, Hak İhlali
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Women, Migrant Domestic Workers, Private Employment Agencies, Rights Violation
Makalenin Yazarları
Maviş Yıldırım Ceyhun Güler Zehra Berna Aydın
1141 kez görüntülendi.
581 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi