Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
Türkiye’de İşsizlik Oranının Hareketine Yeni Bir Bakış: Zincirleme Reaksiyon Teorisi
İngilizce Başlığı
A New Perspective On The Movement Of The Unemployment Rate In Turkey: The Chain Reaction Theory
Türkçe Özeti
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işsizlik oranının hareketini alternatif yeni bir teori olan işsizliğin Zincirleme Reaksiyon Teorisi (Chain Reaction Theory, CRT) çerçevesinde açıklamaktır. CRT’de büyümeli değişkenler (growth variables) olarak ifade edilen sermaye stoku, çalışabilir nüfus vb. değişkenlerin işsizlik oranı üzerindeki etkileri herhangi bir kısıtlama getirilmeden incelenebilmektedir. Ayrıca, bu teoride gecikmeli intibak süreçleri dikkate alınmaktadır. Böylece geçici ve kalıcı şokların işgücü piyasası üzerindeki etkilerine odaklanılabilmektedir. Bu bağlamda CRT’de çok denklemli dinamik modellerden yararlanılmaktadır. Model tahmininde aşamalı bir tahmin süreci kullanılmaktadır. 1965-2010 yıllarını kapsayan bu çalışmada ise Türkiye işgücü piyasası için CRT kapsamında kurulan işgücü piyasası modeli tahmin edilmekte ve model aracılıyla işsizlik oranın hareketi analiz edilebilmektedir. Elde edilen bulgular, Türkiye işgücü piyasasındaki intibak süreçleri kaynaklı kalıcılıklarının işsizlik üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.
İngilizce Özeti
The aim of this study is to explain the movement of unemployment rate in Turkey with Chain Reaction Theory (CRT) which is a new alternative theory of unemployment. In CRT the effects of the unemployment rate could be investigated without any prior restrictions on such growth variables as the capital stock, working-age population etc. Also, lagged adjustment processes are taken into account in this theory. Thus, the effects of temporary and permanent shocks on labor market could be focused. In this context, multi-equation dynamic models are used in CRT. A phased estimation process is used in model estimation. In this study covering the years 1965-2010, the labor market model established within the scope of the CRT for Turkish labor market is estimated and the movement of unemployment rate can be analyzed through the model. The findings show that the persistence of the Turkish labor market due to adjustment processes has an impact on unemployment.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
İşsizlik, Zincirleme Reaksiyon Teorisi, işgücü piyasası dinamikleri, intibak süreçleri, çok denklemli dinamik modeller.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Unemployment, Chain Reaction Theory, labor market dynamics, adjustment processes, multi-equation dynamic models.
Makalenin Yazarları
Anıl Eralp Alpaslan Akçoraoğlu
1028 kez görüntülendi.
485 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi