Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme
İngilizce Başlığı
Impact of Public Size on Unemployment: Theoretical Examination
Türkçe Özeti
İşsizlik en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında gelmektedir. İşsizlik konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, işsizliğin başta enflasyon, ekonomik büyüme oranı, faiz oranı, ihracat-ithalat oranı gibi çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilişkisinin sıklıkla araştırıldığı görülmektedir. Buna rağmen yapılan literatür taraması sonucunda özellikle yerli yazında kamu büyüklüğü ile işsizlik ilişkisinin yeterince araştırılmadığı görülmüştür. Çalışmanın bir diğer önemi genel kabulün aksine kamu harcamalarının her şart altında (özellikle aktif istihdam politikaları eşliğinde işsizliği azaltmak için yapılan kamu harcamalarının) işsizliği azaltmada pozitif etkisinin beklenen ölçüde olmayabileceği, bilakis “çalışma- boş zaman tercihinin boş zaman lehine etkilenmesi, artan kamu harcamalarının özel yatırımlar üzerinde “dışlama etkisi” ortaya çıkarması ve yine artan kamu harcamaları sebebiyle emek vergisi üzerindeki artışların emek talebini azaltarak işsizliğe neden olmasının yanında kilitleme etkisi  gibi olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekmektir.
İngilizce Özeti
Unemployment is one of the most important socio-ecomomic problems. When studies on unemployment are examined, It is observed that unemployment is frequently investigated in relation with various macroeconomic variables such as inflation, economic growth rate, interest rate, export-import ratio. Nevertheless, as a result of the literature rewiev, It was seen that the relation between public size and unemployment was not investigated sufficiently. Another positive aspect of the study is that contrary to general acceptance, the positive effect of public expenditures to reduce unemployment may not be expected (espacially active  employment policies which are used to reduce unemployment).On the other hand, the fact that working- leisure time preference is influenced in a favor of leisure time,  increasing public expenditures effect cause of crowding- out effect on private investments, and increasing in the labour tax due to increased public expenditures is a negative affect in demand of labor and lock-in effect on the labor market. This study want to take attention  this result. 
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Kamu büyüklüğü, İşsizlik, İstihdam
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Public size, unemployment, Employment
Makalenin Yazarları
Seda Bayrakdar
1052 kez görüntülendi.
564 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi