Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması
İngilizce Başlığı
A Field Study Investigating the Expectations of Employment and Tendencies of the Generation Y
Türkçe Özeti
Y kuşağı, 1981 ve sonrası doğan kişilerden oluşmaktadır. Teknoloji ile bütünleşmelerinden dolayı, Y kuşağının farklı iş yapma şekilleri ve iş hayatından farklı beklentileri söz konusudur. İnsan kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler, işgücünün yapısında farklılaşmalara neden olan bu değişmeleri bilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Hitit Üniversitesi İİBF ve Sosyal Bilimler Yüksekokulunda eğitim gören 1505 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırmada, Türk Y Kuşağının iş algıları, kariyer planları, çalışmayı tercih ettiği sektörler ve istihdam kararlarında etkili olan faktörler araştırılmıştır. Türk Y Kuşağı kendisini; dürüst, kendine güvenen ve iyimser olarak tanımlamaktadır. “Topluma katkı sağlamak”, “yöneticilerin adil davranması” ve “kariyer gelişimi fırsatları” Türk Y Kuşağı için etkili olan değişkenlerdir. Buna karşın “esnek iş saatleri”, “ofis dışı çalışma olanakları” ve “seyahat olanakları” en az önem verdikleri faktörlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türk Y Kuşağının, diğer ülkelerdeki Y Kuşaklarına göre bazı konularda farklı kariyer beklentilerine sahip olduğunu söylenebilmektedir. 
İngilizce Özeti
Generation Y (Gen Y) includes individuals who were born in 1981 and later. Because of their integration with technology, Gen Y has different ways of doing business and different expectations of business life. Businesses that want to manage their human resources effectively should know the developments that change the workforce.  In this study, a survey was conducted with 1505 students who are studying in Economic and Administrative Science and Social Science Vocation School at the Hitit University in Corum, Turkey. In this research, Turkish Gen Y’s perception of working, career plans, preference of work sector and factors that impact employment decisions were investigated. The Turkish Gen Y define themselves as “honest,” “self-confident” and “optimistic.” “Contribute to society,” “fair treatment of managers” and “career development” are the most important variables for Turkish Gen Y. In spite of that, “flexible working hours,” “out-of-office work” and “travel opportunities” are less important variables for them. When considered from this point of view, it can be said that Turkish Gen Y have different career expectations in some issues than Gen Y in other countries.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Y kuşağı, istihdam beklentileri, çalışma koşulları, genç işgücü, kariyer planlaması
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Gen Y, employment expectations, young workforce, career planning
Makalenin Yazarları
Gökben Bayramoğlu Menekşe Şahin
1064 kez görüntülendi.
444 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi