Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISINI BELİRLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
İngilizce Başlığı
A STUDY ON DETERMINATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: KANDIRA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE
Türkçe Özeti
Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının önemi artan bir eğilim göstermektedir. İşletmeler bir taraftan toplumun faydası için üretim yaparken, diğer taraftan da doğal kaynakları tüketmektedir. Bu nedenle, işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı gereği bu tüketimin bir bedeli olarak toplumun faydasına işler yapmaktadır. Bu çalışma ile gelecekte işletmelerin birçok iş kolunda çalışacak olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk algısının ne düzeyde olduğunun ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma yüz yüze anket yöntemi ile yapılmış, anket demografik bilgiler ve kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği içeren iki bölümden oluşturulmuştur. Veriler bir istatistiksel paket programı ile analiz edilip değerlendirilmiştir. Çalışma Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 300 öğrenciye uygulanmıştır. Sonuçta, öğrencilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) algıları yüksek çıkmıştır. Cinsiyetin KSS algılaması üzerine etkisi olmadığı saptanmıştır.  
İngilizce Özeti
Nowadays, companies produce for the benefit of society on one hand; on the other hand they spend the natural resources. Therefore, companies also do charity work as a price of this consumption with a sense of corporate social responsibility. With this study, it is indented to measure the level of the perception of the corporate social responsibility of vocational school students who work in the many businesses at the future. The research was done with face-to-face survey method; the survey consisted two parts including the scale of the corporate social responsibility. The data was analyzed and evaluated with a statistical software programme. The study was applied to 300 students who studied at Kocaeli University Kandıra Vocational School. Finally, the perception of Corporate Social Responsibility (CSR) of the students proved to be high. It was appointed that gender had no effect on CSR perception.  
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk, Meslek Yüksekokulu
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Corporate Social Responsibility, Social Responsibility, Vocational School
Makalenin Yazarları
Tülin BAYRAKTAR & Dilay GÜVENÇ
2049 kez görüntülendi.
1089 kez indirildi.
 
© 2010 - 2019 Çalışma İlişkileri Dergisi