Makale Ayrıntıları
Türkçe Başlığı
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KRİZİN İŞSİZLİĞE ETKİSİ VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
İngilizce Başlığı
THE EFFECT OF THE CRISIS ON UNEMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION AND EMPLOYMENT INCENTIVES
Türkçe Özeti
Sosyal devlet, güçsüz geniş kesimlerin dezavantajlı konumlarının bertaraf edilmesinde aktif politikalar geliştirmek durumundadır. Yoksulluk ve yoksunluğun olumsuz etkilerinin en şiddetli tesir ettiği kitleler arasında şüphesiz işsizler yer almaktadır. Modern dünyanın en ciddi iktisadi sorunları arasında yer alan küresel krizlerin, dezavantajlı kitleler arasındaki tezahürü de işsizlikle şiddetini göstermektedir. Doğal olarak da sosyal devletin bu sorunun çözümüne yönelik aktif istihdam politikaları uygulaması zorunluluk haline gelmektedir. Küresel ekonomik kriz tüm ülkelerin emek piyasalarını olumsuz etkilemektedir. Bu kriz karşısında Avrupa Birliği üyesi ülkeler de kurumsal ve ülke bazında imkânları harekete geçirerek işsizliği azaltıcı politikaları hayata geçirmektedirler. Bu çalışmada da Almanya’nın, Fransa’nın, İtalya’nın ve Yunanistan’ın işsizliği azaltıcı yönde uygulamaya geçirdikleri politikalar değerlendirilmektedir.
İngilizce Özeti
Welfare state has to develop active policies in order to eliminate disadvantageous position of large powerless groups, like the body of unemployed persons, in the society. In general, unemployed persons feel very strongly the negative effects of poverty. Global crises, which are the one of the most serious economic problems in the modern world, aggravate the situation of disadvantageous groups especially by increasing the numbers of unemployed persons. Consequently, welfare state, by definition, must develop some active employment policies in order to decrease unemployment.  The global economic crisis has negative effects on the labour markets in all countries. The member countries of the European Union have been taking some measurements to eliminate these negative effects in order to decrease the number of unemployed people. This study evaluates the policies put into action to decrease unemployment in Germany, France, Italy and Greece.
Türkçe Anahtar Kelimeleri
Aktif istihdam politikaları, Avrupa Birliği, küresel kriz, işsizlik, istihdam.
İngilizce Anahtar Kelimeleri
Active employment policies, European Union, global crisis, unemployment, employment.
Makalenin Yazarları
Doç. Dr. Ayhan GENÇLER
kez görüntülendi.
3181 kez indirildi.
 
© 2010 - 2020 Çalışma İlişkileri Dergisi